An Elephant Sitting Still

An Elephant Sitting Still

Technical Specs

Director: Hu Bo
Year: 2017
Country: China
Language: Mandarin
Duration: 230 min
Colour: Colour
Certificate: 15
Alternate Title: Da Xiang Xi Di Er Zuo