Beijing Bicycle

Beijing Bicycle

Technical Specs

Director: Wang Xiaoshuai
Year: 2002
Language: Mandarin
Duration: 105 min