Gushing Prayer

Gushing Prayer

Technical Specs

Director: Masao Adachi | Haruhiko Arai
Year: 1971
Country: Japan
Language: Japanese
Duration: 72 min
Colour: B/W & Colour
Certificate: 18
Alternate Title: Funshutsukigan: 15-Sai No Baishunfu