Guy & Kai

Guy & Kai

Synopsis

"A portrait of myself with my son Kai, age 5." – Guy Sherwin