Legend Of The Mountain

Legend Of The Mountain

Technical Specs

Director: King Hu
Year: 1979
Country: Taiwan
Language: Mandarin
Duration: 191 min
Colour: Colour
Certificate: 12
Alternate Title: Shan Zhong Zhuan Qi