The Story Of Qiu Ju

The Story Of Qiu Ju

Technical Specs

Director: Yimou Zhang
Year: 1992
Language: Mandarin
Duration: 100 min