Shangai Triad

Shangai Triad

Technical Specs

Director: Yi-Mou Zhang
Year: 1995
Duration: 109 min