Yi Wei

Yi Wei

Synopsis

"Yi Wei is Lynn's Chinese given name." – Guy Sherwin

Technical Specs

Director: Guy Sherwin
Year: 2011
Country: UK
Language: Silent
Duration: 3 min
Colour: B/W